Adobestock 191965248

WHISTLEBLOWER-DIREKTIVET
- få gratis hjælp via DANSK HR

Det nye whistleblowing-direktiv kræver, at danske virksomheder skal indføre en whistleblowing-ordning senest den 17. december 2021, hvis de har 250 eller flere ansatte, og december 2023, hvis de har mellem 50 og 249 ansatte. 

Formålet med direktivet er at gøre det nemt og sikkert at indberette forseelser, at sikre der følges op på disse indberetninger, og at whistleblowere beskyttes mod eventuelle konsekvenser som følge af en indberetning. 

Ordningen skal bestå af en indberetningskanal, en procedure for behandling af indberetninger og en politik for whistleblowere. Indberetningskanalen kan etableres internt eller eksternt. Der fastsættes krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal behandles, og hvordan whistleblowere skal beskyttes. Proceduren skal sikre, at indberetninger behandles fortroligt og rettidigt, og at en whistleblower ikke udsættes for repressalier for at indberette.

Dansk HR samarbejder med Trusty, der er specialiseret i compliance- og whistleblowerordninger, om at levere en løsning, der opfylder kravene til en whistleblower-kanal i henhold til direktivet.

Den er gratis for Dansk HR's medlemmer.

Ring eller skriv til DANSK HR på 86216111 eller info@danskhr.dk for at høre mere.