Jura_paragraf_hammer.jpg

Ferie og deltidssygemelding

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

I forbindelse med mange sygdomstyper giver det god mening at deltidssygemelde medarbejdere. For arbejdspladsen og den enkelte medarbejder kan det være en god løsning.

Imidlertid opstår der ofte et problem, når ferietiden kommer, og medarbejderen gerne vil holde ferie med familien.

Efter ferieloven er sygdom en feriehindring, og selvom man kun er deltids sygemeldt, så betyder det i ferielovens forstand, at man er syg.

Hvis en medarbejder derfor vil holde ferie, er det nødvendigt, at vedkommende raskmelder sig. Der bliver dermed ikke udbetalt sygedagpenge eller refusion til arbejdsgiveren i den periode. I stedet holdes der ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Mange arbejdsgivere har vægret sig lidt ved denne løsning, for en raskmelding betyder jo, at virksomheden starter forfra på en 30-dages karensperiode i forhold til at få refusion for den sygemeldte medarbejder.

Der er imidlertid en løsning på dette problem. Hvis I kontakter medarbejderens bopælskommune, inden ferien starter, kan I aftale det, der kaldes en ”teknisk raskmelding”, og det betyder, at arbejdsgiveren ikke starter på en ny arbejdsgiverperiode, når ferien er slut, hvis medarbejderen kommer tilbage fra ferie og fortsat er syg.

Du skal dog huske, at kommunen kun vil indgå en sådan aftale, hvis den vurderer, at ferien ikke forhaler helbredelsen, og aftalen er på plads, inden ferien starter.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.