Jura_paragraf_hammer.jpg

Bortvisning for at komme for sent

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver
 
Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål.  Her kan du læse svaret på et af de mange spørgsmål omkring bortvisning:

Spørgsmål:

Vi har en medarbejder, der ofte kommer for sent. Vi har påtalt det mange gange, og vi har også givet en advarsel. Spørgsmålet er, om vi kan bortvise vedkommende, hvis han igen kommer for sent?

Svar:

Generelt kan en arbejdsgiver godt bortvise en medarbejder på grund af en bestemt adfærd, hvis arbejdsgiveren tydeligt har tilkendegivet, at den pågældende adfærd er uønsket, og at den vil få ansættelsesretlige konsekvenser.
 
At dette også gælder ved for sent fremmøde er i februar 2015 fastslået af Vestre Landsret.  En medarbejder kom gentagne gange for sent på arbejde, selvom arbejdsgiveren havde givet medarbejderen en advarsel og indskærpet, at fortsættelse ville føre til opsigelse eller bortvisning. Vestre Landsret fandt, at arbejdsgiverens senere bortvisning af medarbejderen var sket med rette, da det manglende fremmøde havde betydet, at de opgaver, som skulle udføres i det første tidsrum efter den aftalte mødetid, ikke blev løst. Derudover havde landsretten lagt vægt på, at medarbejderen var blevet advaret om konsekvenserne ved fortsat at komme for sent på arbejde.