Adobestock 307576574 (1)

Tillid er nøglen til at beskytte medarbejdere mod udbrændthed

Af: Christopher Sander // nordisk chef hos Dropbox

Vi befinder os i øjeblikket i en svær situation, hvor ansatte i mange typer af virksomheder kan opleve, at deres mentale helbred og velbefindende er udfordret. Hvor virtuelle fredagsbarer eller vittige alle-mails ikke helt er nok til at forhindre udbrændthed. Dét, medarbejderne virkelig har brug for nu, er tillid. 


Den aktuelle coronakrise betyder, at grænserne mellem arbejdsliv og privatliv flyder sammen, hvilket øger risikoen for udbrændthed. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at ledelsen har tillid til, at medarbejderne kan finde en måde, hvor både arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdsværktøjer fungerer for dem i hjemmet.

Risikoen for udmattelse er reel

Vidensarbejdere overalt i Norden har tilpasset sig nye arbejdsgange og rutiner. Hvor det før blev anset som et frynsegode at arbejde hjemmefra - så man kunne undgå at pendle eller få ro til en opgave - så har mange af os i dag et radikalt anderledes syn på hjemmekontoret.

Nu balancerer vi mellem arbejde, børnepasning og andre daglige ærinder såsom indkøb og madlavning, hvilket måske heller ikke er helt så ligetil på grund af de skærpede forhold. Alt imens påvirkes vi dagligt af enorme mængder af information om COVID-19 fra nyhedsopdateringer, statistikker og officielle pressemøder fra regeringen.

Samtidig er de arbejdsværktøjer, som vi tidligere blot fandt brugbare eller nyttige, nu essentielle for at få lavet vores arbejde og være i kontakt med kollegerne. Og selvom mange virksomheder er godt forberedte hvad angår teknologi til fjernarbejde, er der stadig mange medarbejdere i Norden, der skal vænne sig til, at disse værktøjer nu er den eneste måde at samarbejde på - og ikke blot én af måderne at have kontakt på.

Alt imens sidder mange og gentænker forretningsmodeller, tager vanskelige beslutninger eller forsøger at komme igennem det, der ville have været en normal arbejdsdag, inden Danmark lukkede ned. 

I Danmark arbejder Peter Jensen som innovationschef i den italienske designvirksomhed Moleskine, der samarbejder med Dropbox. Om sin erfaring med hjemmearbejde siger han: 

 

“Næsten alle i virksomheden arbejder mere hjemme, end vi nogensinde har gjort før. Og i alle funktioner er erfaringen, at mere tid er dedikeret til arbejde. Dette skyldes naturligvis både COVID-19, som har påvirket firmaet og det faktum, at vores medarbejdere er engageret i at fortsætte med arbejdet, men den flydende grænse mellem privat- og arbejdsliv har bestemt også haft en betydning.” 

 

Resultatet er, at vi jonglerer i en uendelig strøm af information fra forskellige (og til tider nye) værktøjer mødt med en forventning om at være konstant “online” og tilgængelig. Det er en uholdbar situation, der kan være enormt belastende for folk.

Vi skal vise medarbejderne tillid og give selvbestemmelse

I Norden har vi altid taget udbrændthed alvorligt. Både i Sverige og Danmark anerkendes det som en legitim diagnose og en valid grund til sygemelding. Alligevel er antallet af mennesker, der er diagnosticerede med kronisk stressrelaterede sygdomme steget voldsomt de seneste år. Tallene dækker også udmattelse, der også kaldes ”klinisk udbrændthed”.

Ifølge den svenske statslige forsikringsmyndighed, Försäkringskassan, var denne type sygdom den mest almindelige årsag til, at svenskerne ikke var i arbejde i 2018.

I situationer som denne - og i virkeligheden altid - bør vi som ledere huske på, at vores medarbejderes sundhed og velvære er af allerhøjeste prioritet. Ledere har nu muligheden for at vise, at man gennem tillid til sine medarbejdere kan nå virksomhedens mål.

Vi bør lade være med at overvåge, kontrollere og micromanage vores medarbejdere. Det kræver, at vi genovervejer betydningen af produktivitet og arbejder smartere - ikke hårdere. I stedet for at fokusere på antallet af arbejdstimer, afholdte møder eller sendte e-mails bør vi fokusere på de konkrete resultater.

For at lykkedes med dette er ledelsen nødt til at have tillid til, at medarbejderne har styr på deres arbejde. Vi skal fokusere på resultaterne frem for tiden, der bruges på opgaverne, og sætte klare mål, der sikrer medarbejderens handlefrihed.

Som leder skal du derfor opmuntre dine medarbejderne til at aflevere opgaver løbende, hjælpe med at automatisere opgaver, når det er muligt, og bedømme slutresultatet i stedet for arbejdsmetoden. Denne arbejdstilgang vil føre til mere kreativitet, større engagement og bedre resultater.

Ligesom vi ikke bør overvåge medarbejdernes arbejdsmetode, bør vi også stole på deres valg af værktøjer, som fungerer for netop dem. Den gennemsnitlige medarbejder er i dag mere opmærksom på tilgængelige værktøjer uden for arbejdspladsens standardpakker bestående af Word og arbejdsmail. Det kunne for eksempel være WhatsApp, som nogle bruger til at kommunikere med såvel kolleger som kunder.

Efterhånden som vores nuværende situation slører grænsen mellem privatliv og arbejde, vil vi se, at flere vil bruge de arbejdsværktøjer, de er vant til - både for at øge produktiviteten, men også fordi det er nemmere end at lære et nyt program at kende. Folk ønsker at bruge de værktøjer, der fungerer bedst for dem, og det bør vi muliggøre ved at tilbyde medarbejderne den rette støtte og vejledning til, hvordan de bedst styrer værktøjerne ét centralt sted.

Jeg vil råde alle ledere til at stoppe op og spørge sig selv, om de sørger for at udvise tillid til deres ansatte, så de ikke bliver udbrændte. 

Den nuværende situation kan måske give én lyst til at stramme tøjlerne på arbejdet for at genvinde kontrollen. Men i stedet er det en mulighed for at lade medarbejderne tage kontrollen over deres arbejdsliv på en ny måde. Det kan være en metode til at lære, hvad der fungerer bedst for de ansatte. 

For hvis vi kan styre værktøjerne og teknologien på rette vis med et mere intelligent og samlet workspace, der forbinder alle de forskellige værktøjer, vil det resultere i mere motiverede ansatte, når vi kommer igennem denne svære tid.