Adobestock 270344067 Arbejdsdelling WEB

Midlertidig lov om arbejdsfordeling

En arbejdsfordelingsordning giver mulighed for, at man kan nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges. Den nedsatte løn suppleres med dagpenge.

Arbejdsfordeling kan kun gennemføres, hvis det sker med udgangspunkt i en overenskomst, der hjemler mulighed for arbejdsdeling, eller hvis der kan opnås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om arbejdsfordeling.

Med vedtagelse af denne midlertidige lov vil de nuværende regler gøres endnu mere fleksible. Følgende vil gælde:

  • Arbejdsfordelingen kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Det nuværende krav om anmeldelse til jobcentret en uge før suspenderes.
  • Det bliver muligt at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.
  • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Lovforslaget er vedtaget tirsdag den 17. marts.

Overvejer du en arbejdsdeling gennem overenskomst eller frivillig aftale, så har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en guideline og checkliste.

Ovenstående webinar er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.