Coronavirus (COVID-19)

06.04.2020

Coronavirus: What should HR be doing?

"in a crazy world, HR should not be crazy; we need to be much more mindful about what this means for the business and our people." Nick Holley, Director of CRF Learning at Corporate Research Forum, har skrevet denne e-bog om, hvad HR bør gøre på både den korte og den lange bane som følge af coronakrisen.
02.04.2020

Lovforslag 161: Udskydelse af ferie

Ferie, som ikke kan holdes i ferieåret pga. væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med covid-19, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt og ferie, der ikke er fastlagt.
02.04.2020

Lønkompensationsordningen bliver nu mere fleksibel

En af de mest benyttede hjælpepakker under denne corona-krise er lønkompensationen, og den er nu også ændret /suppleret. Dels med nye beløbssatser, men som det allernyeste også med mere fleksible muligheder.
24.03.2020

Ekstra hjælp til medlemmer under Coronakrisen

Hos DANSK HR vil vi gøre vores bedste for at understøtte vores medlemmer i den svære situation vi står i på grund af CoVid-19. Derfor har vi sat nogle særlige tiltag i gang, som du som medlem kan benytte dig af under krisen.
17.03.2020

Midlertidig lov om arbejdsfordeling

En arbejdsfordelingsordning giver mulighed for, at man kan nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges. Den nedsatte løn suppleres med dagpenge.
17.03.2020

Trepartsaftale om lønkompensation

Private virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med den nye trepartsaftale få lønkompensationen fra staten.
17.03.2020

Ny lov: Betalingsudskydelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Allerede nu mærker mange, at de manglende indtægter sammenholdt med de fortsatte udgifter giver likviditetsproblemer. For at afhjælpe det har regeringen fremsat et lovforslag om betalingsudskydelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for danske virksomheder.
17.03.2020

Ny lov: Refusion af sygedagpenge fra første sygedag

For at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne foreslås det, at der kan ydes sygedagpengerefusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag vedrørende lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige som følge af egen sygdom på grund af covid-19.
17.03.2020

Coronavirus (COVID-19): De ansættelsesretlige konsekvenser - opdateres løbende

Vi står i en helt usædvanlig situation og folketinget søger hele tiden løsninger, der kan afhjælpe de mest negative konsekvenser. Her kan du løbende følge med i de tiltag, der fremsendes og eventuelt efterfølgende vedtages.
13.03.2020

Webinar optagelse - De HR-mæssige konsekvenser af Coronavirus

I dette webinar gennemgår vi de nuværende forhold omkring Corona-situationen set med HR-briller. Hvad er reglerne: Hvis en medarbejder bliver smittet, hvis man efter egen beslutning sender medarbejdere hjem eller lukker hele eller dele af virksomheden - og ikke mindst, hvad de ansættelsesretlige konsekvenser er for de mange, der er eller er på vej i karantæne.
12.03.2020

Corona-situationen i DANSK HR

Den mulige Corona-epidemi har fået store konsekvenser for alle dele af samfundet. Det betyder også, at vi hos DANSK HR har overvejet, hvad vores medlemmer har brug for, og hvilke forholdsregler vi skal træffe.