01_DHR_medlemskab 1.jpg

De tre største opgaver for ledere og HR-ansvarlige på den hybride arbejdsplads

Advertorial

Der er store fordele at hente for både medarbejdere og arbejdspladser i den hybride model. Det står klart når vi rådgiver fremsynede virksomheder der har investeret tidligt i transformationen til hybridarbejdet. Men der er også udfordringer vi skal tage hånd om for at sikre tilknytning, god ledelse, sammenhængskraft og stærk kultur. Vi gør status over den første tid med hybridarbejdet, og giver et bud på de opgaver der ligger foran det næste halve år.

Den hybride model tilbyder en unik mulighed for at genskabe den måde vi samarbejder, ansætter og strukturerer arbejdspladsen. Vi kan tage alt det gode vi lærte fra hjemmearbejdet under Covid nedlukningerne, kombinere med alt det vi savnede fra kontoret, og skabe en nymoderne arbejdsplads der både er rustet til eventuelle fremtidige kriser, og tilbyder en højere grad af fleksibilitet til medarbejdere, og til arbejdsgiveren.

Alle undersøgelser peger på at medarbejdere vil have mere fleksibilitet, og er parate til at skifte job for at få den. Omvendt ser vi også nogle generelle udfordringer på de hybride arbejdspladser. Microsoft 2022 Work Trend index peger blandt andet på nedenstående udfordringer:

  • 43% af lederne siger, at relationsopbygning er den største udfordring i fjern- og hybridarbejde
  • 44% af hybridmedarbejderne siger, at de ikke føler sig inkluderet i møder
  • 38% af hybridarbejdere siger at det største problem er at vide hvornår, og hvorfor man skal mødes på kontoret

MANGE OPLEVER SAMME UDFORDRINGER

På tværs af alle de virksomheder vi rådgiver hører vi at sammenhængskraften og kulturen er udfordret på den hybride arbejdsplads. Vi skal finde ind til den rigtige model for hvordan vi investerer i samvær, sammenhold og tværfagligt samarbejde igen. Det leder nogle til at tage ledelsesmæssige beslutninger om faste arbejdsdage på kontoret, der bliver kommunikeret ud i plenum uden yderligere kontekst. Ofte med ganske negative medarbejderreaktioner til følge.

Vi mener det er tid til at gå tilbage til de gode gamle dyder, og tænke medarbejderinddragelse, kulturskabelse og ledelsesudvikling. Det er tid til for alvor at tage hånd om den hybride transformation.

De næste seks måneder bliver den store opgave for ledere og HR-ansvarlige:

  1. At klæde jeres ledere på til at være gode ledere for alle uanset lokation
  2. At skabe opbakning fra medarbejderne ved at lytte og inddrage dem i jeres hybride strategi
  3. At skabe en stærk kultur som passer til den nye hybride hverdag, så sammenhængskraften i jeres organisation ikke går tabt

Der er mange måder man kan gå til opgaverne på. Her er vores bud, baseret på vores erfaringer med at hjælpe ambitiøse danske virksomheder blive gode hybride arbejdspladser:

1. Giv jeres ledere et stærkt fundament for god hybrid ledelse

I har måske defineret nogle gode overordnede rammer for hybridarbejdet, og holdt et inspirationsseminar om hybrid ledelse. Men når de efterfølgende kommer tilbage til den overfyldte indbakke, og back-to-back møder er det nemt at falde tilbage i gamle vaner. Er jeres ledere klædt rigtigt på til at være gode ledere for alle uanset lokation? Og understøtter jeres værktøjer den hybride hverdag for ledere og medarbejdere optimalt? Vi anbefaler at investere i et forløb der både inspirerer og udfordrer lederne til at udvikle stærke hybride kompetencer, og at kigge processer og redskaber efter i sømmene. Det kan vi blandt andet hjælpe med på rådgivningsbasis, igennem vores foredrag om hybridledelse – eller uddannelse og workshops målrettet jeres specifikke behov.

2. Inddrag medarbejderne i arbejdet med at tilpasse den hybride model

Har du arbejdet med transformation, har du nok også arbejdet med medarbejderinddragelse undervejs. Alligevel møder vi mange virksomheder som har glemt det i arbejdet med den hybride model. For at skabe en stærk hybrid arbejdsplads skal vi lytte til medarbejderne, skabe en fælles forståelse for de udfordringer vi ser i dag, og i fællesskab bidrage til at udvikle løsninger for fremtiden. Ved at skabe et fælles sprog om de hybride muligheder og udfordringer, giver vi grobund for større opbakning fra medarbejderne, og ofte også bedre løsninger på problemerne.

Det kan vi blandt andet hjælpe med gennem denne online workshop. 

Læs mere om, hvorfor medarbejderinddragelse er så vigtigt for den hybride arbejdsplads.

3. Invester i at skabe den stærke hybride kultur på afdelingsniveau

De fleste der arbejder med ledelse og HR kender nok til vigtigheden af at skabe en stærk kultur, og sammenhold mellem medarbejderne. Men undersøgelser peger på at netop disse to områder er udfordret på den hybride arbejdsplads. Måske er vi blevet så effektive til at arbejde koncentreret om opgaverne at vi helt har glemt fællesskabet. Og fik vi alle de nye medarbejdere til at blive en integreret del af vores kultur under Covid? Nogle af de organisationer vi arbejder med, har set op til 40% udskiftning i medarbejderstaben de sidste to år. Det kræver en særlig indsats at sikre en stærk kultur, også blandt dem der aldrig blev en del af den.

Når vi hjælper virksomheder med at genskabe en stærk hybrid kultur, tager vi afsæt i et tilrettet værktøj der hjælper lederen og afdelingen med at definere formål og værdier, at skabe et stærkt fundament for samarbejdet og at definere en klar samværskontrakt mellem de ansatte.

Hør mere om vores Hybrid kultur workshop, og de værktøjer vi har skabt til at systematisere arbejdet på afdelingsniveau her: Workshop om hybrid kultur - (hybridledelse.dk)

Læs også vores artikel om at genskabe den hybride kultur.

 

Jesper Riedel, Direktør, LEAPFORWARD

Jesper Riedel er stifter af hybridledelse.dk som gennem udvalgte samarbejdspartnere tilbyder videndeling og rådgivning om den hybride hverdag. Jesper har ti års international ledelseserfaring, herunder syv års praktisk erfaring som hybridleder i Microsoft. I dag er han direktør i virksomheden LEAPFORWARD.

Sara Høyer Kragelund, Direktør, Insightment

Sara Høyer Kragelund er partner i hybridledelse.dk og stifter af Insightment. Insightment hjælper ambitiøse organisationer og ledere med at skabe indsigt, inddragelse og positive forandringer gennem digitale samtaler.

Sara er uddannet Cand.scient.pol og har ti års erfaring fra tech-branchen, senest som marketingchef i Microsoft Danmark.