HR Guiden

HR Guiden er Danmarks største håndbog til HR-branchen med oversigt over leverandører af HR-produkter og -services inden for 12 temaer.

HR Guidens formål er at inspirere og understøtte danske HR afdelinger, som via HR Guidens temaopdeling nemt kan danne sig et overblik over leverandørerne på det danske marked.

I tråd med HR Guidens formål publiceres der også en række aktuelle faglige artikler.

HR Guiden findes både som online søgeportal og som trykt håndbog.

Søg direkte på HR Guiden Online:

www.hrguiden.online kan du nu søge blandt alle leverandørerne og læse de faglige artikler fra denne og tidligere HR Guides.

HR Guiden trykt håndbog

HR Guiden udkommer som trykt håndbog bog hvert år ultimo februar i 3000 eksemplarer og distribueres til samtlige HR-afdelinger i Danmark.

Læs online version af HR Guiden 2018

HR Guiden 2018:
Vi baner vejen for dig… så du kan fokusere på det, der betyder mest for forretningen

I de seneste år har vi været vidne til og ikke mindst stået midt i en udvikling i samfundet og i forretningsverdenen, der har haft stor indflydelse på HR-området. For at sikre sin berettigelse som en vigtig del af og sparringspartner for direktionen, så har HR de seneste år konstant skulle forny sig og være på forkant. Det kommer vi ikke til at se mindre af i 2018 og i årene fremover.

Lad os en gang for alle slå to fede streger under det faktum, at HR i høj grad har sin berettigelse. Den skal vi alle sammen holde et fast greb i ved konstant at vise vores værd for forretningen – som I ude i de danske HR-afdelinger heldigvis allerede gør i stor stil. For selv om robotter, AI og automation er på alles læber i disse tider, så kan en organisation ikke bestå og fungere, uden der er mennesker involveret. Når alt andet bliver automatiseret, så er det disse mennesker, der udgør organisationens sjæl og hjerte og dermed bliver det vigtigste konkurrenceparameter og den afgørende differentieringsfaktor for vores virksomheder i fremtiden. Og det er os i HR, som er den vigtigste driver for dette.

I 2018 og i fremtiden bliver det dog ikke mindre væsentligt også at have de rette samarbejdspartnere med ombord for at komme i mål med opgaverne og udfordringerne, der venter foran os. For at du midlertidig kan fokusere på de vigtigste kerneopgaver for forretningen og bruge din tid herpå, baner vi vejen for, at du nemt og hurtigt kan finde de rette samarbejdspartnere – eller som Bastian Overgaard så fint udtrykker det; mindre snak, mere HR. For fjerde gang udgiver vi nemlig HR Guiden, hvor vi har samlet nogle af HR-branchens bedste og mest benyttede leverandører.

I HR Guidens første del får du desuden en række faglige artikler. Du kan blandt andet læse om, hvordan stilhed kan bidrage til mere effektive møder og skabe bedre samarbejde, trivsel og produktivitet i møderne. Du kan også læse om, hvordan virksomheden Dustin gør op med den tendens, vi har, til automatisk at fokusere på forskelligheder i stedet for på de ting, der binder os sammen. I Dustin foretrækker de nemlig at tale om ligheder fremfor forskelle. For gør man det, så kan man komme langt i et organisatorisk perspektiv. Desuden får du en række artikler, der retter blikket mod den udvikling og de tendenser, vi kan forvente i 2018 og fremadrettet for at klæde dig godt på til de fremtidige HR-udfordringer.

Vi håber, du får stor glæde af HR Guiden 2018, at du vil finde inspiration i de faglige artikler samt at håndbogen vil blive et godt værktøj i dit daglige arbejde og guide dig til nye, gode samarbejdsrelationer.