HR Guiden

HR Guiden er Danmarks største håndbog til HR-branchen med oversigt over leverandører af HR-produkter og -services inden for 12 temaer.

HR Guidens formål er at inspirere og understøtte danske HR afdelinger, som via HR Guidens temaopdeling nemt kan danne sig et overblik over leverandørerne på det danske marked.

I tråd med HR Guidens formål publiceres der også en række aktuelle faglige artikler.

HR Guiden findes både som online søgeportal og som trykt håndbog.

Søg direkte på HR Guiden Online:

www.hrguiden.online kan du nu søge blandt alle leverandørerne og læse de faglige artikler fra denne og tidligere HR Guides.

HR Guiden trykt håndbog

HR Guiden udkommer som trykt håndbog bog hvert år ultimo februar i 3000 eksemplarer og distribueres til samtlige HR-afdelinger i Danmark.

HR Guiden 2017: Nogle ting ændrer sig (heldigvis) ikke

I 25 år har DANSK HR sat fokus på HR. Gennem disse år er der sket meget, og vi har været vidne til en utrolig udvikling på området. Lige nu befinder vi os i en kompleks verden fuld af disruption, paradokser, digitalisering, teknologisk udvikling og nye muligheder – helt uden sammenligning til tidligere tider, og som vi på ingen måde havde fantasi til at forestille os for bare få år siden.

Men en ting har ikke ændret sig – og vil ikke ændre sig. For at få puslespillet til at gå op, så vi kan skabe de bedste resultater– også i en kompleks verden – er vi afhængige af hinanden og gode samarbejdspartnere, hvad enten det er internt eller eksternt, der kan bibringe ny viden og se tingene i et andet perspektiv.

For at hjælpe dig på vej med at finde din næste samarbejdspartner giver DANSK HR dig her et værktøj til at lette den indledende afsøgningsproces. For tredje gang udgiver vi nemlig HR Guiden, hvor vi har samlet nogle af HR-branchens største, bedste og mest benyttede leverandører.

I HR Guidens første del får du desuden en række faglige artikler inden for forskellige aktuelle HR-emner. Du kan blandt andet læse om hvilke kompetencer, der er relevante i dette århundrede og dermed tjekke din egen og dine medarbejderes relevans på markedet. Du kan også læse om den særlige ledelsesdisciplin at lede en ledergruppe, hvor du præsenteres for nogle af de vigtigste nøgler til at lykkes med ledelse af ledergrupper. Selvom vi er midt i en digital revolution, er måden, vi udvikler personlige ledelseskompetencer og ledergrupper, stadig dybt analog. Du får derfor et bud på, hvordan man kan udvikle personlige ledelseskompetencer online.

Vi håber, du vil få stor glæde af HR Guiden 2017, at du vil finde inspiration i de faglige artikler samt at håndbogsdelen vil blive et godt værktøj i dit daglige arbejde og guide dig til nye, gode samarbejdsrelationer.

Læs online version af HR Guiden 2017