Erstatningsansvarsloven


Helene Amsinck, advokat, og Louise Stibolt Jensen, advokat, Kromann Reumert

Bortvisning af medarbejder med ADHD var i strid med forskelsbehandlingsloven

En medarbejder, som blev bortvist efter fire dages ansættelse p.g.a. en ADHD-diagnose, blev til-kendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Spørgsmål omkring SKAT

En af vores medarbejdere er omfattet af ekspertbeskatning. Vi har besluttet at forlænge hans nuværende kontrakt. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Jonas Blegvad Jensen, Advokat

MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELSBEHANDLING

Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Det har Højesteret netop præciseret i en sag, hvor en gravid medarbejder mente, at en professionshøjskole ikke havde opfyldt sin omplaceringspligt.