Arbejdsmiljøloven


Skadechef Marianne Damkjær Bondebjerg, SEB Pension

Ny lov skal reducere sygefravær i virksomhederne

Pensionsselskaberne har interesse i at være med til at løse problemer ved langtidssygemelding

Jens Lund Mosbek, Partner og Mette Hansen Hølledig, advokat

Ph.d.-stipendiat blev ikke anset som fastansat efter seks tidsbegrænsede stillinger

Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde været ansat ved et universitet i seks tidsbegrænsede stillinger, ikke haft en berettiget forventning om, at hun reelt var fastansat. Vestre Landsrets dom af 26. januar 2017